Jakimi sposobami może być wykonana wycena firmy

Po co i w jaki sposób się robi wycenę firmy
Często spotykaną praktyką w działaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich szczegółowej wyceny. Można to zrobić na kilka sposobów, pośród jakich najbardziej popularne są trzy, czyli majątkowa, dochodowa i porównawcza. Każda z nich w zupełnie inny sposób podchodzi do kwestii wyceny i używa innych wskaźników, z tego też powodu w każdym przypadku dobrać trzeba taką, która najlepiej się sprawdzi. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie innych podmiotów, które są podobnej wielkości i działają w takiej samej branży. Za to wycena przedsiębiorstwa majątkowa gromadzi wszystkie aktywa podmiotu, odejmuje od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach najlepiej się sprawdzi podejście dochodowe, w jakim końcowa wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Niekiedy będą o nie prosić banki, wykonuje się je również przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.